Logos gemeente Den Haag en De Betrokken Burger
Drie mensen met een spraakwolkje boven hun hoofd

De online participatie is afgerond.

In de Binckhorst geeft de grootschalige gebiedsontwikkeling aanleiding om na te denken over de overstap naar schone energie. In de periode maart tot en met juni 2022 zijn betrokken stakeholders met elkaar in gesprek gegaan over de overstap naar schone energie. Dit gebeurde via een (online) participatietraject, als vervolg op de participatie in 2019.

De resultaten van deze participatie worden aangeboden aan de gemeente. De gemeente gaat hiermee aan de slag bij het opstellen van het wijkuitvoeringsplan energietransitie Binckhorst.

1-op-1 gesprekken
Na de online participatie zijn we gestart met 1-op-1 gesprekken met pandeigenaren in de wijk. In de gesprekken wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden in de Binckhorst en welke keuzes te wachten staan.

Enkele pandeigenaren worden actief benaderd door de gemeente voor deze gesprekken. Uiteraard kunt u ook zelf aangeven graag in gesprek te gaan. Dit kan op een moment en plek dat het u uitkomt. Meer informatie of aanmelden voor een 1-op-1 gesprek kan via Vito Malaihollo, projectmanager energietransitie.

De uitkomsten van de gesprekken worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het ‘Wijkuitvoeringsplan’.

Zelf aan de slag
Wil je zelf gaan verduurzamen? Kijk dan eens op de website van Duurzame Stad voor nuttige informatie en inspiratie. Voor inwoners en bedrijven.

4 fotos van gebouwen in de Binckhorst

Mini-college

In dit mini-college vertellen we wat de mogelijkheden zijn in de Binckhorst, wat dat betekent voor jou als pand- of huiseigenaar of huurder in de Binckhorst. Wat staat je te wachten? En hoe zit het met kosten? Karen Friele, expert op het gebied van schone energie, legt het je uit.